Terms & Conditions

1. Общи  положения

Настоящият онлайн магазин –www.technolux.bg – се администрира от – Форсървис ООД  с адрес : София, п.к. 1309, ж.к. Света Троица, бл.145В, ет.12 , ел.поща : info@technolux.bg , телефон: +359 888 808074  ЕИК : BG175361446 

Използвайки www.technolux.bg  клиентът/потребителят се съгласява с Общите Условия  в това число при регистрация и покупка .

Онлайн магазина www.technolux.bg  си запазва правото да променя Общите Условия по всяко време. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

2.Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан и без да е необходима регистрация. Тя дава достъп до допълнителни функционалности на регистрираните потребители. Регистрацията е доброволна и напълно безплатна – попълва се регистрационен формуляр. Всички задължителни полета са отбелязани със звезда (*). При успешна рeгистрация – потребителя получава потребителско име и парола, чрез които може да влиза в своя профил.

3. Стоки и цени

Всички цени на www.technolux.bg са в български лева с  данък добавена стойност (ДДС).

Информацията относно стоките, която включва характеристики, гаранционни условия, технически параметри, начин на употреба и т.н. са предоставени от вносителя и производителя на продуктите.

Онлайн магазин -www.technolux.bgне носи отговорност  относно: невярна, непълна или подвеждаща информация относно продуктите, както и в случаите с печатни и правописни грешки.

4. Поръчки

Поръчки могат да правят само потребителите, които са приели общите условия на www.technolux.bg

5. Плащания

Плащанията могат да бъдат : Плащане с наложен платеж и Банков превод . Всички плащания са в Български лева.

При плащане  чрез наложен платеж – купувача заплаща стойността на стоката по фактура/ касова бележка  и стойността на доставката (ако му е начислена такава) на куриера. Подписва приемо-предавателен протокол и товарителницата на куриера.

При плащане по банков път – купувача превежда авансово в пълен размер продажната цена на поръчаната стока.

6. Договор

С приемането на общите условия Потребителя се съгласява безусловно потвърждението на сключен договор от разстояние да се извърши на предоставената от него електронна поща. Договорът от разстояние  между www.technolux.bg  и Потребителя се счита за сключен  от момента на потвърждаване на конкретната поръчка.

7. Онлайн покупка на изплащане

Всеки потребител навършил 18 години , който желае да закупи стока/и , може да кандидатства пред банка или финансова институция за отпускане на кредит.

Кандидатстването става онлайн, чрез регистрация на потребителя на www.technolux.bg ,  посредством клик на бутона  „купи на изплащане“  след което се следва предвидената процедура.

Условията за отпускане на кредит се определят едностранно от страна на банката или финансовата институция . Виж общите условия за отпускане на кредит от БНП Париба Лични Финанси ЕАД  тук: прочети.

Доставката на закупените чрезонлайн магазина стока/и на изплащане се извършва след като www.technolux.bg  бъде уведомен от банката или финансовата институция, че клиента е одобрен за финансиране в пълен размер на съответната поръчка. Следва  www.technolux.bg да получи подписаните лично от клиента набор от документи, които клиента ще получи чрез куриер. Срокът на доставка е от 24 часа до 7 дни след пристигане на документите.

Доставката се изпълнява спрямо данните (имена, адрес , телефон, ЕГН и т.н.)  посочени от клиента в договора за кредита.

Получаването на стоката става ЛИЧНО от лицето сключило договорът за кредит, след предоставяне на документ за самоличност и положени собственоръчно подписи , собствено и фамилно име на предвидените за това полета.

8. Доставка

Доставките се извършват с куриер на територията на Република България. При доставката клиента подписва приемо-предавателен протокол, с което потвърждава точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка са от 24 часа до 7 дни от получаването на поръчката. При закупуване на стоки чрез кредит – от 24 часа до 7 дни след получаване на всички документи по договора за кредит.

ПОСОЧЕНИТЕ СРОКОВЕ СЕ ПРИЛАГАТ ДОКОЛКОТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА СРОКОВЕТЕ ПРИЛАГАНИ ОТ СЪОТВЕТНАТА КУРИЕРСКА ФИРМА.

9. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери както и да е налична  пълната документация – фактури, протоколи гаранции и т.н.

10. Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от www.tecnolux.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит.

11. Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

12. Други

www.technolux.bgне носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от www.technolux.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на www.technolux.bg за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

12. "Бисквитки" (Cookies)

Сайтът използва "бисквитки"(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.